صفحه نخست مقالات نمونه سؤالات پیوندها تماس با ما درباره انجمن

يك دانشجوي رياضي در مقطع كارشناسي ارشد در چه رشته هايي مي تواند شركت كند ودر كداميك از رشته ها مي تواند موفقت تر عمل كند؟

 

در اكثر رشته ها  حق شركت دارد اما براي قبولي در كنكور بايد معلومات خاص  رشته مورد نظر را نيز داشته باشد لذا كار دشواري پيش رو دارد  اما در چند رشته اي كه بيشترمعلومات رياضي درآن كاربرد دارد مي تواند حضور موفقي داشته باشد.

 

منابع كنكور كارشناسي ارشد

رياضي عمومي

ايساك مارون (جلد دوم)/ آدامز-اشپيگل

 

زبان تخصصي

آخر كتابها (كلمات لاتين)/ زبان تخصصي دكتراحمد زاده

 

جبر خطي

هافمن(حل تمرينات)

 

جبر

هراشتاين

 

آناليز رياضي

آبوستل

 

آناليز عددي

كتاب پيام نور/ بوردن

 

تحقيق درعمليات

حمدي طه

 

معادلات ديفرانسيل

بازارا(ترجمه دكتر خرم)/دكتر اصغركرايه چيان  بويس

 

آمار واحتمال

آمار واحتمال مهندسي- دكتر نيكوكار

 

توابع مختلط

چرچيل

 

 

 

 

 

رشته امتحاني

مواد امتحاني و ضرايب

*مهندسي شيمي -  مخازن هيدروكربوري

1. زبان عمومي و تخصصي ( انگليسي)   2. ترموديناميك  3  . مكانيك سيالات ( يك و دو فازي)    4. رياضيات ( كاربردي ،‌عددي)   ‌5 . مهندسي نفت ( اكتشافات ،‌حفاري و چاه پيمايي ،‌توليد )‌      6. مهندسي مخازن

 

ضرايب به ترتيب دروس ( 1، 1، 2،‌3،‌2،‌2 )

 

*مهندسي صنايع  - مهندسي صنايع

1.       زبان عمومي و تخصصي   2. تحقيق در عمليات 1   3. آمار و احتمال مهندسي         4 . طرح ريزي واحدهاي صنعتي    5 .  كنترل موجودي 1

 

ضريب به ترتيب دروس ( 1،2،‌2،1‌،‌ 1‌)

 

*مهندسي صنايع

1.      مديريت سيستم و بهره وري

2.      مهندسي        سيستم هاي اقتصادي اجتماعي

1.      زبان عمومي و تخصصي ؛      ‌2. رياضي عمومي 1 و 2    3. آمار و احتمالات            4. معلومات عمومي  و مسايل مربوط به تجارب مديريتي      5. برنامه نويسي كامپيوتر    6. تحقيق د رعمليات

 

1.    مديريت سيستم و بهره وري ( 3، 3، 2،‌2،‌ 0، 0)

ضرايب به ترتيب دروس

2.     مهندسي سيستم هاي اقتصادي و اجتماعي  ( 2 ، 3 ، 3، 0 ، 2، 2)

 

 

توضيح : داوطلبان رشته مديريت سيستم و بهره وري بايد حداقل سه سال سابقه ي كار مديريت پس از اخذ ليسانس در واحد هاي صنعتي را داشته باشند و به هنگام قبولي در دانشگاه ارائه نمايند بديهي است كه در غير اين صورت قبولي وي لغو خواهد شد .

 

*مديريت در سوانح طبيعي

1.      زبان تخصصي    2. رياضيات ( رياضي عمومي 1 و 2 ، معادلات ديفرانسيل ،‌آمار و احتمالات )    3. مكانيك جامدات (‌مقاومت مصالح و تحليل سازه هاي 1 )‌                 4. هيدرولوژي و هيدروليك     5. مباني سازمان و مديريت

 

كليه دروس با ضريب 1

 

*مجموعه مهندسی نفت

1-مهندسی حفاری و بهره برداری نفت

2 -مهندسی اکتشاف نفت

 

1 . زبان عمومی و تخصصی     2. ریاضیات(کاربردی ،عددی)     3. زمین شناسی             ( (زمین شناسی عمومی،زمین شناسی ساختمانی ،زمین شناسی نفت)

4 -مقاومت مصالح و مکانیک سیالات     5 .حفاری وچاه پیمایی و مهندسی مخازن

6-ژئوفیزیک اکتشافی و ژئوشیمی اکتشافی     7. مکانیک سنگ و ژئو تکنیک

 

ضرایب به ترتیب دروس :

1-      مهندسی حفاری و استخراج نفت(2،2،2،3،3،3، 0 )

2-      اکتشاف نفت (2،2،2،2،2،2)

 

*مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر

1 . زبان عمومی و تخصصی     2.  شیمی پلیمر(شیمی پلیمر،اصول مهندسی پلیمر یزاسیون

 3. ریاضیات مهندسی     4 . تکنولوژی پلیمر(الاستومتر،پلاستیک،کامپوزیت)     5 . فیزیک پلیمرها خواص فیزیکی ومکانیکی پلیمرها     6. پدیده های انتقالی(رئولوژی،انتقال حرارت،انتقال جرم)     7. کنترل فرایندهای پلیمری

8-مکانیک سیالات

ضرایب به ترتیب دروس(2،2،2،2،3،3،2،1)

 

 

*مجموعه مهندسی معماری کشتی

1-سازه کشتی

2-هیدرو مکانیک کشتی

 

1. زبان عمومی وتخصصی     2 . ریاضیات     3. مکانیک سیالات     4. مکانیک جامدات و تحلیل سازه ها     5. آرشیتکت کشتی(هیدرواستاتیک)           6. آرشیتکت کشتی(هیدرو دینامیک)     7.  ساختمان کشتی

 

ضرایب به ترتیب دروس:

1-سازه کشتی(2،3،2،2،2،3،2)

2-هیدرو مکانیک کشتی(2،3،3،2،2،2،2)

 

 

 

   

*مجموعه مهندسي كامپيوتر

1. معماري كامپيوتر

2. هوش مصنوعي

3. نرم افزار

4. الگوريتم و محاسبات

1.  زبان عمومي و تخصصي     2. رياضيات ( رياضيات مهندسي ، آمار و احتمالات ، محاسبات عددي ، ساختمانهاي گسسته )    

3. دروس مشترك (‌ساختمان داده ها ، نظريه به زبان ها و ماشين ها  ، مدارهاي منطقي ، معماري كامپيوتر ،‌سيستم عامل )

4. دروس تخصصي معماري كامپيوتر ( مدارهاي الكتريكي VISL الكترونيك ديجيتال،انتقال داده )      5. دروس تخصصي هوش مصنوعي ( مدارهاي الكتريكي؛‌طراحي الگوريتم ها هوش مصنوعي)          

6. دروس تخصصي ( كامپايلر ،‌زبان ها ي برنامه سازي  ، طراحي الگوريتم  پايگاه داده ها )‌.

 

                                  1 . معماري كامپيوتر : ( 1، 2 ،‌4 ، 2، 0‌، 0)

                                   

                                     2. هوش مصنوعي : ( 1، 2، 4، 0،‌2، 0)

ضرايب به ترتيب دروس :

                                     3. نرم افزار  ( 1، 2، 4،‌ 0،‌0، 2)

 

                                     4. الگگوريتم محاسبات ( 1، 2، 4، 0، 0، 3)

 

*مجموعه مهندسي هوافضا

1. جلوبرندگي

2. مكانيك پرواز

3. سازهاي هوايي

4. آئروديناميك

5. سوانح هوايي و    صلاحيت هاي پرواز

 

1. زبان عمومي و تخصصي     2. رياضيات ( معادلات ديفرانسيل و رياضيات مهندسي)

3. آئروديناميك ( مكانيك سيالات آئروديناميك ،‌ترموديناميك و اصول جلوبرندگي)

4. مكانيك پرواز ( كنترل اتوماتيك عملکردپايداري و كنترل)

5. سازهاي هوايي ( ريناميك ، ارتعاشات مقاومت مصالح ،‌تحليل سازه ها )‌

6. طراحي اجسام پرنده

 

ضرايب به ترتيب دروس ( 1، 2، 2، 2، 2، 2‌)

*1. مهندسي شيمي –    بيو تكنولوژي

2.مهندسي دارو سازي

1. زبان عمومي و تخصصي     2. سينتيك و طراحي راكتور     3. پديده هاي انتقال (‌انتقال جرم مكانيك سيالات و انتقال جرم )     4. بيو شيمي و ميكروبيولوژي عمومي                            5. ترموديناميك     6. رياضيات مهندسي

 

ضرايب به ترتيب دروس (‌1، 1، 1، 1، 1، 1)

 

*مهندسی شیمی

1-زبان عمومی و تخصصی     2 -انتقال حرارت 1و2     3-ترمو دینامیک      4-مکانیک سیالات         5-کنترل فرایند     6-انتقال جرم و عملیاتواحد1و2     7- طرح راکتور    

8-ریاضیات(کاربردی،عددی)

 

ضرایب به ترتیب دروس:(3،2،4،1،2،3،3،1)

 

*علوم کامپیوتر

1- زبان عمومی و تخصصی     2-دروس پایه(ریاضی1و2،آمار و احتمال،مبانی کامپیوتر)   

3-ریاضیات گسسته     4-ساختمان داده ها و الگوریتم     5-اصول سیستمهای کامپیوتری

6-نظریه اتوماتا و زبان ها      7-آنالیز عددی

ضرایب به ترتیب دروس:(3،3،3،3،3،6،2)

 

*مجموعه فیزیک

1-فیزیک

2-نانو فیزیک

 

1-زبان عمومی و تخصصی     2 – مکانیک      3- الکترو مغناطیس     4- مکانیک کوانتومی

 

ضرایب به ترتیب دروس:(2،2،2،1)

 

*مجموعه ژئوفیزیک و هوا شناسی

 

1- ژئو فیزیک

2-هوا شناسی

 

1-زبان عمومی و تخصصی     2-ریاضی     3-فیزیک     4-زمین شناسی یا ریاضی فیزیک تخصصی     5-ترمودینامیک پایه یا هوا شناسی

 

ضرایب به ترتیب دروس:

1-ژئو فیزیک(0،1،1،1،1)

2-هوا شناسی(1،0،1،1،1)

 

 

 

 

 

 

 

   

*مجموعه شیمی

1- شیمی فیزیک

2- شیمی آلی

3- شیمی معدنی

4- شیمی تجزیه

5- شیمی کاربردی

6- فیتو شیمی

7-علوم و تکنولوژی پلیمر

8- نانو شیمی

 

 

1- زبان عمومی وتخصصی      2- شیمی الی(دروس الی 1و2و3 جدا سازی و شناسایی ترکیبات الی وکاربردطیف سنجی در شیمی الی،شیمی فیزیک الی )     3- شیمی معدنی (دروس شیمی معدنی1،2،الی فلزی)  

4-شیمی تجزیه (دروس تجزیه 1،2،و شیمی تجزیه دستگاهی)     5- شیمی فیزیک (دروس شیمی فیزیک 1و2 کوانتوم و طیف سنجی پساب های صنعتی وخوردگی فلزات )                 6-شیمی کاربردی ( اصول محاسبات شیمی) صنعتی 1و2 اصول تصفیه آب

                                     1 -شیمی فیزیک (0،2،1،1،1،1)

                                     2-شیمی آلی(0،1،1،1،2،1)

                                     3-شیمی معدنی(0،1،1،2،1،1)

ضرایب به ترتیب دروس        4-شیمی تجزیه(0،1،2،1،1،1)

                                      5 -شیمی کاربردی(2،1،1،1،1،1)

                                      6 -فیتو شیمی (0،1،1،1،2،1)

                                      7- علوم تکنولوژی و پلیمر(0،2،2،0،2،2)

                                      8-نانو شیمی

*مجموعه رياضي

1.رياضي محض

2.رياضي كاربردي

3.آموزش رياضي

 الف. دروس پايه ( 1. زبان عمومي وتخصصي 2. رياضي عمومي 3. معادلات ديفرانسيل 4. آمار و احتمال )

ب، دروس تخصصي ( 5. توابع مختلط 6. جبر 1   7. آناليز رياضي 1   8. آناليز رياضي 2             9. آناليز عددي 1  10. جبر خطي )

                                  1. رياضي محض : ( 1،4 ،2،2،2،3،3،3 ،2،3)

 

ضرايب به ترتيب دروس :  2.رياضي كاربردي :( 1،4 ،2،2،2،1،3،3،3،3 )

                                  3. آموزش رياضي: ( 1 ،4 ،2،2،2،2،3،3،2،3 )

 

*مجموعه آمار

1. آمار رياضي

          2. آمار بيمه(آكچواري)

      3. آمار اقتصادي و اجتماعي

 

1. زبان عمومي وتخصصي 2. رياضي (رياضي عمومي ، آناليز رياضي 1) 3. آمار كاربردي          ( روشهاي آماري رگرسيون نمونه گيري ) 4. آمار نظري ( احتمال و كاربرد آن ، آمار رياضي 1و 2 ) 5. علوم اجتماعي و اقتصادي 6. بيمه

 

                                     1 . آمار رياضي :( 1،3،3،5،0،0 )

 

     ضرايب به ترتيب دروس :   2. آمار بيمه ( آكچواري ) : ( 1،2،4،4،0،1 )

 

                                    3. آمار اقتصادي و اجتماعي :( 1،2،5،3،1،0)

 

 

*مجموعه مهندسي برق            1.الكترونيك

2.قدرت

3.مخابرات

4.كنترل

5.راه آهن برقي                     6.مديريت انرژي الكتريكي       7.مهندسي پزشكي         (بيو الكتريك)

 

1.زبان عمومي وتخصصي 2.رياضيات (معادلات ديفرانسيل،رياضيات مهندسي ، آمارواحتمالات)    3  .مدارهاي الكتريكي1و2    4.   الكترونيك1و2   5.ماشين هاي الكتريكي1و2   6.سيستمهاي كنترل خطي  7.الكترو مغناطيس  8.تجزيه وتحليل سيستم  9.بررسي سيستم هاي قدرت1

 

 

 

                                 1- الكترونيك (3،4،4،5،0،3،3،3،0)

                                    2- قدرت : ( 3،4،4،0،4،3،3،0،4 )

                                    3-مخابرات (3،4،4،3،0،3،4،4،0)

ضرايب به ترتيب دروس:      4- كنترل :(3،4،4،3،3،4،0،4،0)

                                    5و6: ( 3،4،4،0،4،3،3،0،4 )

                                    7- بيو الكتريك (3،4،4،3،0،4،1،4،0) *

* در اين گرايش انتخاب يكي از دروس الكترو مغناطيس يا مقدمه اي بر مهمندسي ژزشكي به عنوان درس هفتم الزامي است                                                                                              

*مهندسی عمران ـ نقشه برداری

1. فتوگرامتری

2. ژئودزی

3.سنجش از دور

4. سیستم های اطلاعات جغرافیایی(GIS)

 

1.زبان تخصصی     2. ریاضیات     3. فتوگرامتری     4. ژئودزی     5. نقشه برداری

 

ضرایب به ترتیب دروس (1،1،2،2،1)

 

*مجموعه مهندسی عمران

1. سازه

2. مهندسی زلزله

3. مکانیک خاک و پی

4. راه و ترابری

5. مهندسی آب

6.  سازه های هیدرولیکی

7. سازه های دریایی

8. برنامه ریزی حمل و نقل

9. مهندسی مدیریت و ساخت

10. مهندسی محیط زیست

11. مهندسی رودخانه

12. مهندسی آب و فاضلاب

 

1. زبان تخصصی     2. ریاضیات     3. مقاومت مصالح     4. تحلیل سازه های یک                5. مکانیک خاک      6. مکانیک سیالات

 

کلیه دروس با ضریب 1 می باشد.

 

 

*مجموعه مهندسی مکانیک

1. ساخت تولید

2. طراحی کاربردی

3. تبدیل انرژی

4. مهندسی پزشکی ـ بیومکانیک

5. سیستم محرکه خودرو

6. طراحی سیستم های تعلیق، ترمز و فرمان

7. سازه بدنه خودرو

 

 

1. زبان تخصصی     2. ریاضی     3. حرارت و سیالات ( ترمودینامیک ، مکانیک سیالات انتقال گرما)    4. جامدات ( استاتیک مقاومت مصالح ، طراحی اجزاء)     5. دینامیک و ارتعاشات (دینامیک،  ارتعاشات ، دینامیک ماشین ، کنترل)     6. ساخت و تولید ( ماشین ابزار ، قالب پرس ، علم مواد ، ماشین های کنترل عددی ، اندازه گیری تولید مخصوص ، هیدرولیک و نیوماتیک ، مدیریت تولید)

 

                               1. ساخت تولید (1، 2، 1، 2، 1، 4)

                               2. طراحی کاربردی ( 1، 2، 2، 3، 2، 0)

                               3. تبدیل انرژی (1، 2، 3، 2، 2، 0)

ضرایب به ترتیب دروس  4 . مهندسی پزشکی ـ بیومکانیک ( 3، 4، 3، 4، 3، 3) *

                               5. سیستم محرکه خودرو ( 2، 3، 3، 3، 2،0)

                               6. طراحی سیستم های تعلیق، ترمز و فرمان ( 2، 3، 1،3، 4، 0) 

                               7. سازه بدنه خودرو (2،3 ، 2، 4، 3، 0)

 

 

* متقاضیان گرایش 4 بجای دروس 5 و 6 فوق می توانند دروس ( مبانی بیو مکانیک 1 و2 و دروس پایه پزشکی شامل فیزیولوژی و آناتومی و فیزیکی پزشکی ، را انتخاب نمایند. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

*مجموعه مهندسی معدن

1. فرآوری مواد معدنی

2. مکانیک سنگ

3. استخراج معدن

4. اکتشاف معدن

1. زبان عمومی و تخصصی ( انگلیسی)     2. ریاضیات     3. دروس اصلی ( مقاومت مصالح مکانیک سیالات شیمی فیزیک)     4. دروس زمین شناسی  ( سنگ شناسی ، زمین شناسی ساختمانی )     5. مهندسی معدن ( کانه آرایی ، مکانیک سنگ)     6. دروس تخصصی استخراج معدن ( چالزنی ، آتشبازی ، تهویه ، نگهداری ، روش های استخراج روباز ، روش های استخراج زیرزمینی     7. دروس تخصصی اکتشاف معدن ( ژئوفیزیک ، ژئوشیمی ، ارزیابی ذخایر  معدنی ، چاه پیمایی ، زمین شناسی اقتصادی)

 

                               1. فرآورده های مواد معدنی ( 2، 3، 3، 3، 3، 4) *

                               2. مکانیک سنگ ( 2، 3، 3، 2، 3، 5) *

ضرایب به ترتیب دروس

                               3. استخراج معدن ( 2، 3، 3، 2، 2، 6، 0)

                               4. اکتشاف معدن ( 2، 3، 3، 3، 2، 0، 5)

 

    *متقاضیان گرایش های 1 و 2 باید فقط یک درس از دروس 6 و 7 را به انتخاب پاسخ دهند که با ضریب مربوطه اعمال خواهد شد.

 

*مهندسی مواد  ـ نانو مواد ( نانوفناوری)

1. زبان عمومی و تخصصی     2. ریاضیات مهندسی      3. شیمی کاربردی     4. فیزیک جدید     5. یکی از دورس ذیل به انتخاب داوطلب ؛ ( 1. خواص فیزیکی و مکانیکی مواد ، 2. پدیده های انتقال « مکانیک سیالات ، انتقال جرم ، انتقال حرارت » 3. الکترونیک 1 و 2 و الکترومغناطیس مهندسی )

 

ضرایب به ترتیب دروس ( 1، 1، 1، 1، 2)

 

*مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

1. تجارت الکترونیک

2. سیستم های چند      رسانه ای

3. مدیریت سیستم های اطلاعاتی

4. امنیت اطلاعات

5. شبکه های کامپیوتر

6. مهندسی فنآوری اطلاعات (IT)

 

1. زبان تخصصی     2. دروس مشترک ( ساختمان های گسسته ، ساختمان داده ها ، طراحی الگوریتم  مهندسی نرم افزار ، شبکه های کامپیوتری )     3. اصول و مبانی مدیریت     

4. اصول طراحی  پایگاه داده ها     5. پایگاه داده ها     6. سیستم های عامل      7. معماری کامپیوتر

 

                                1. تجارت الکترونیک (1 ، 2، 1، 1، 1، 1، 0)

                                2. سیستم های چند رسانه ای ( 1، 2، 1، 1، 1، 1، 0)

                                3. مدیریت سیستم های اطلاعاتی ( 1 ،2، 2، 1، 1، 1، 0)

ضرایب به ترتیب دروس

                                4. امنیت اطلاعات ( 1، 2، 0، 1، 1، 1 ، 1)

                                5. شبکه های کامپیوتر ( 1، 2، 0، 1، 1، 1 ، 1)

                                6. مهندسی فنآوری اطلاعات (IT) (1 ، 2، 1، 1، 1، 1، 0)

 

 

        

 

 

 

 

 

تهیه کنندگان :        

 سمیرا میرزایی
   هانیه نجفی

اعضای انجمن علمی ریاضی دانشگاه پیام نور واحد کرمانشاه

Powered by: M.A.M
  کليه حق و حقوق متعلق است به انجمن علمی ریاضی دانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاه ( SAMath )